Conduir amb responsabilitatPARAULA I VIDA (Diumenge, 07/07/2013)

Les carreteres són gairebé per a tothom ben familiars. Cada dia es viatja més, especialment als mesos d'estiu en què també augmenten els desplaçaments per raó de les vacances. Les xifres dels accidents de circulació no són un mal inevitable, sinó que haurien de fer-nos prendre consciència de la nostra responsabilitat quan conduïm i fer-ho amb un sentit ben afinat de la justícia i de la caritat.

Cada any, a l'inici del mes de juliol i entorn de la festa de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, l'Església catòlica promou una Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, que aquest any té com a lema "Quina llum et condueix? La fe et responsabilitza al volant".

Ens diuen els experts en el trànsit que la causa de la majoria d'accidents de circulació són les fallades humanes: velocitat excessiva, avançaments prohibits, incompliment dels senyals de trànsit, excés d'alcohol, ingestió de drogues, etc.  No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment, en males condicions físiques o psíquiques, és una patent d'homicida o de suïcida.

Tota vida humana és valuosa, important. Però el més trist és que un gran nombre de víctimes d'accidents de circulació són persones joves, que de vegades veuen limitades les seves capacitats per a tota la vida.

Cal tenir molt present, quan conduïm un vehicle pels carrers, les carreteres o autopistes, que ho fem al costat i enmig de moltes altres persones i famílies que també circulen o viatgen, siguin vianants o conductors. Així doncs, no som responsables només de la nostra pròpia vida, sinó també de la dels altres. Tant la nostra vida com la dels altres és el bé primer de les persones i, per als creients, és un do de Déu, un do que cal respectar i protegir.

Conduir bé és una expressió de solidaritat humana. Benet XVI, abans de la seva renúncia, es va adreçar als joves cristians invitant-los a la Jornada Mundial de la Joventut, que presidirà el papa Francesc a Rio de Janeiro la darrera setmana d'aquest mes de juliol. En aquest missatge comenta el lema de la Jornada, que són les paraules finals de Jesús en l'evangeli de Sant Mateu: "Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus". Benet XVI invita els joves a fer-se testimonis dels ensenyaments de Jesús en tots els canals de les comunicacions humanes, des de les noves tecnologies fins a la circulació viària.

Referint-se a la circulació viària, el Papa emèrit parla "d'evangelitzar l'àmbit de la mobilitat". Una bonica expressió que és tota una invitació a autoeducar-nos en la manera de conduir per tal de respectar la nostra vida i la dels altres. Aquest és el camí per reduir els accidents i contribuir a una mobilitat més humana.


+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona