Evangelitzar no és fer proselitismePARAULA I VIDA (20/10/2013)

El papa Francesc ha publicat un missatge amb motiu de la Jornada Mundial de les Missions que celebrem avui. El va donar a conèixer en una festa ben significativa per a les missions, en la festa de Pentecosta, que assenyala l'inici de l'expansió missionera de l'Església, per obra de l'Esperit Sant.

Destaca en el missatge papal la qüestió que no s'ha de confondre l'evangelització amb una forma de proselitisme. Amb el mot proselitisme s'entén una proposta de la fe que coacciona la llibertat de la persona a qui es proposa la fe o es demana l'adhesió a la fe, a canvi de la concessió de determinats avantatges materials o de caràcter social.

Donat que és impossible comentar totes les reflexions del missatge en aquest article, em limitaré a aquest aspecte, que em sembla ben actual i necessari.

"L'impuls missioner --diu Francesc- és un senyal clar de la maduresa d'una comunitat eclesial". No és tampoc un aspecte secundari de la vida cristiana, sinó un aspecte essencial. Per això demana el Sant Pare que "es doni relleu a la dimensió missionera en els programes pastorals i formatius". Em plau recordar que aquesta dimensió evangelitzadora ha estat ben present en els darrers plans pastorals --també en l'actual- que hem elaborat entre tots a la nostra arxidiòcesi.

Ara bé, avui hi ha persones que pensen que proposar la veritat de l'Evangeli és violentar la llibertat. Francesc recull unes paraules de Pau en què reconeix que "seria un error imposar qualsevol cosa a la consciència dels nostres germans, però proposar a aquesta consciència la veritat evangèlica i la salvació oferta per Jesucrist amb plena claredat i amb absolut respecte cap a les opcions lliures que després pugui fer... és un homenatge a aquesta llibertat".

I conclou aquest punt dient que "sempre hem de tenir el valor i l'alegria de proposar, amb respecte, la trobada amb Crist, de fer-nos heralds del seu Evangeli. Jesús ha vingut entre nosaltres per mostrar-nos el camí de la salvació i ens ha confiat la missió de donar-lo a conèixer a tots, fins als confins de la terra".

Avui tota la terra és camp de missió. El papa Francesc lloa els missioners i les missioneres que marxen lluny de la seva terra i de la seva cultura per donar testimoniatge de Crist. I lloa també les Esglésies joves que envien missioners als països d'antiga tradició cristiana. A tot arreu els missioners fan obra d'evangelització i, fent-la, fan també una obra d'elevació social i cultural.

Evangelitzar no és un acte aïllat, individual o privat, sinó que és sempre un acte eclesial, un acte d'Església. Tot cristià està cridat a ser missioner: els missioners i les missioneres --entre els quals són cada vegada més nombrosos els laics i laiques- són una veritable esperança per a l'Església i per al món.

El Sant Pare Francesc repeteix una vegada més que l'Església "no és una organització assistencial, una empresa o una ONG, sinó que és una comunitat de persones, animades per l'Esperit Sant, que han viscut i viuen la meravella de la trobada amb Jesucrist i que volen compartir aquesta experiència de profunda alegria". Així és com hem de viure aquest DOMUND de l'Any de la Fe.


+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona