Els reptes de les grans ciutats - Diumenge 18 de maig de 2014Els propers dies --del 20 al 22 de maig- Barcelona acollirà la celebració de la primer fase del Congrés Internacional sobre les Grans Ciutats. Amb aquesta comunicació voldria explicar el sentit d'aquesta iniciativa i les seves dues fases.

La primera és la que viurem aquesta setmana. Durant tres dies escoltarem diversos experts en sociologia, en teologia i en pastoral. Es tracta d'especialistes molt reconeguts i prestigiosos de diversos continents, perquè és un congrés que vol ser veritablement internacional. La segona fase, prevista per al proper mes de novembre, portarà a la nostra ciutat cardenals i arquebisbes de grans concentracions urbanes per reflexionar sobre el que ens hagin dit els experts en la primera fase. El Congrés esperem que es pugui acabar a Roma posant en mans del Sant Pare les propostes que hàgim formulat i escoltant les seves orientacions.

El papa Francesc ha seguit amb molt d'interès aquesta iniciativa, perquè el preocupa com ha de realitzar la seva missió l'Església en les ciutats actuals.  Dos fets, entre molts altres, ho posen en evidència. Essent encara arquebisbe de Buenos Aires, el 25 d'agost de 2011, va parlar als participants en el primer Congrés regional de Pastoral Urbana. És un dels textos més expressius de les seves preocupacions com a pastor responsable de l'acció de l'Església en l'anomenat Gran Buenos Aires. Començava la seva intervenció dient que "ser ciutadà d'una gran ciutat és quelcom molt complex avui en dia, ja que els vincles de raça, història i cultura no són homogenis i els drets civils no són plenament compartits per tots els habitants". La ciutat moderna --deia el cardenal Bergoglio- inclou moltíssims no-ciutadans, ciutadans a mitges i ciutadans sobrants, és a dir, exclosos i marginats".

Ja com a Sant Pare, en el que està considerat per tothom com el seu document programàtic --el titulat La joia de l'Evangeli-, dedica un apartat al que denomina els "desafiaments de les cultures urbanes". Són un clar desafiament també per al cristià perquè --escriu el Papa- "en aquestes enormes geografies humanes el cristià ja no sol ser promotor o generador de sentit, sinó que en rep altres llenguatges, símbols, missatges i paradigmes que ofereixen noves orientacions de vida, sovint en contrast amb l'Evangeli de Jesús. Una cultura inèdita batega i s'elabora a la ciutat" (n. 73).

Els propers dies ens volem acostar amb realisme, escoltant els experts, a la realitat de la cultura i la vida urbana. No ho tenen fàcil el cristià i l'Església en les grans concentracions humanes del present. Però no podem oblidar una constatació sociològica que va fer el cardenal Bergoglio en el Congrés de Pastoral Urbana que he citat: que "l'Església a l'inici es va formar en les grans ciutats del seu temps i es va servir d'aquestes per estendre's". Què ens cal aprendre de la ciutat actual? Quina mirada hem de tenir i quines accions hem de fer avui els cristians en la ciutat moderna? Respondre aquestes preguntes és l'objectiu del congrés que iniciem els propers dies a Barcelona.


† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona