Vides per a Déu i per als germans - Diumenge 11 de maig de 2014Hem pensant en el servei que fan els religiosos i les religioses en l'Església i en la societat? Hi ha moltíssimes persones i moltes famílies que tenen relació amb aquestes persones consagrades a Déu.

Pensem en col•legis, residències d'ancians, hospitals, món de la marginació, etcètera. I encara que el fet de ser sacerdot ha perdut rellevància social i el de ser servidor de la fe i de l'Evangeli de Jesús no té gaire reconeixement públic en la societat actual, la feina dels sacerdots i diaques en les parròquies és socialment molt valuosa, com es demostra especialment en aquests temps de crisi econòmica.

Aquest diumenge celebrem la Jornada de Pregària per les Vocacions a la vida consagrada i al sacerdoci. Això vol dir que tots els cristians som responsables de demanar a Déu que avui augmentin aquestes vocacions, perquè enriqueixen l'Església i fan un servei magnífic a la societat. Pensem en la tasca meravellosa que realitzen tants missioners i missioneres en circumstàncies molt difícils.

"Tota vocació --diu el papa Francesc en el missatge que ha fet per a aquesta Jornada-, malgrat la pluralitat dels camins, requereix sempre un èxode d'un mateix per centrar la pròpia existència en Crist i en el seu evangeli. Tant en la vida conjugal com en les diverses formes de consagració religiosa i en la vida sacerdotal, cal superar les maneres de pensar i d'actuar no concordes amb la voluntat de Déu. Es tracta de viure un èxode que  ens condueix a viure un camí d'adoració al Senyor i de servei a ell i als germans i les germanes".

Els religiosos són homes i dones que, dòcils a la crida del Pare i a la moció de l'Esperit, han escollit aquest camí d'especial seguiment de Jesucrist per dedicar-se radicalment al servei de Déu i dels germans. És magnífic el testimoniatge que donen els missioners en els països més pobres del món.

Des de l'inici de l'Església, sempre hi ha hagut cristians que, moguts per l'Esperit, s'han consagrat totalment a Déu escoltant aquelles paraules de Jesús: "Vine i segueix-me". La vocació és un fruit que madura en el cor d'aquells que estan ben disposats a posar-se a l'escolta de la veu de Crist que ressona en l'Església per comprendre quina és la seva vocació. Fent meves les paraules del Sant Pare, invito els joves cristians a escoltar i seguir Jesús i a deixar-se transformar interiorment per les seves paraules, que "són Esperit i són vida". Maria, Mare de Jesús i nostra, especialment en aquest mes dedicat a ella, repeteix també als joves d'avui les paraules que va pronunciar a Canà de Galilea: "Feu tot el que Jesús us digui".


† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona