Un hospital de campanya per a l'ànima - Diumenge 4 de maig de 2014El papa Francesc, amb la seva extraordinària capacitat comunicativa, ha dit que voldria una Església que escolti i que surti al carrer, que sigui com "un hospital de campanya per a l'ànima". En el llibre que recull el diàleg que manté amb el seu amic, el rabí Abraham Skorka, li diu que "el diàleg entre la religió i la cultura és clau, i ja ho va plantejar el Concili Vaticà II".
He recordat aquests pensaments del Papa a l'hora d'escriure sobre el Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que iniciarem a Barcelona aquest mes de maig. La idea va néixer d'una conversa que vaig mantenir amb el papa Francesc, que és molt sensible a aquesta qüestió perquè ha regit durant quinze anys l'arxidiòcesi de Buenos Aires, una ciutat que és un dels centres urbans més poblats del món.

Aquesta preocupació per l'evangelització de les grans urbs ja ha tingut dos precedents a la nostra arxidiòcesi de Barcelona. Durant la Quaresma de 2012, a dotze ciutats europees, entre les quals la nostra, es va celebrar la Missió Metròpolis, una iniciativa pastoral promoguda pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització. I durant els dies 17 i 18 de maig del mateix any es va celebrar aquí una sessió de l'anomenat Atri dels Gentils, una proposta de Benet XVI per fomentar el diàleg dels cristians amb les cultures d'avui sobre les grans qüestions humanes, que en aquesta ocasió versà sobre "Art, bellesa i transcendència".

Aquesta nova iniciativa té la forma d'un congrés d'estudi i de presentació d'experiències, realitzat en dues fases separades en el temps, encara que dins d'aquest mateix any. La primera se celebrarà a Barcelona del 20 al 22 de maig, i tindrem ocasió d'escoltar experts de diversos continents sobre com veuen el futur de la fe cristiana i la funció que ha de realitzar l'Església en les grans concentracions urbanes. Els ponents són sociòlegs i també hi ha experts en l'acció pastoral. Em plau agrair-los a tots la gran disponibilitat amb què han acceptat la meva invitació. Heus ací els seus noms: Manuel Castells (Berkeley i Universitat Oberta de Catalunya), Marc Augé (París) i Javier Elzo (Bilbao) seran els ponents del primer dia. El segon dia escoltarem els professors Angelo di Berardino (Roma), Benjamín Bravo (Mèxic) i Luca Bressan (Milà). I el tercer dia ens parlaran Jean-Bosco Mataud (Kinshasa), Alphonse Borras (Lieja) i Carlos María Galli (Buenos Aires).

La segona sessió la tindrem el proper mes de novembre i consistirà en una reflexió entre cardenals i arquebisbes de grans concentracions urbanes del món que vindran a la nostra ciutat. Em plau expressar el meu agraïment al Papa Francesc, el qual ha beneït aquesta iniciativa i ha dit que ens rebrà, als pastors participants, quan anirem a Roma al final de la segona sessió del congrés per posar a les seves mans els nostres treballs i escoltar les seves orientacions.


† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona